Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for MeMu Bistro & bar, Restaurant MeMu samt Restaurant Fænøsund.

Dette dokument redegør for, hvordan ovenstående virksomheder (Herefter kaldet MeMu) håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt
Med personalepolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.
Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

• udfyldelse af catering bestilling
• bestilling af et arrangement
• oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
• henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.


Dataansvarlig
MeMu er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Restaurant MeMu
Torvegade 9D kl.
7100 Vejle
Cvr. 35855157
Tlf. 21140077
mail@memu.dk

MeMu bistro & bar
Orla Lehmannsgade 3A
7100 Vejle
Cvr. 38438654
Tlf. 22808034
mail@memubistro.dk

Restaurant Fænøsund
Teglgårdsvej 100
5500 Middelfart
Cvr. 40158006
Tlf. 64412838
mail@faenoesund.dk

Behandling af persondata
Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du handler hos os og benytter dig af vores hjemmeside, behandles følgende personoplysninger:

• Formål: for at kunne opfylde den ordre du har lagt hos os.
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Dit navn, adresse, email og telefonnummer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Ovennævnte formål

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• Udelukkende fra dig

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant for at kunne opfylde din bestilling og opkræve betaling herfor. Dog opbevarer vi dine kontaktoplysninger i vores økonomisystem i henhold til bogføringsloven.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
• Formål: mulig ansættelse
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kontaktoplysninger, ansøgning, cv, uddannelse, tidligere beskæftigelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Til brug for ovennævnte formål

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• Udelukkende fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 måneder

Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på mail@memu.dk

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
MeMu har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.)

Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang HER.